Wel zegt 74 procent het als nadeel te zien dat waterstof hoog explosief is. Dat blijkt uit het rapport De waterstofauto en de automobilist 

De 7 hardnekkige fabels over waterstof

Het is een brandbaar gas met explosiegrenzen van 4,1% tot 74,8% volume in lucht maakt dat bijna ieder mengsel met lucht brandbaar/explosief is.
noordz.nl

Diwaterstof

Het is bij normale druk en temperatuur een kleurloos, reukloos, smaakloos en uiterst brandbaar gas. Het wordt ook wel waterstofgas of eenvoudigweg waterstof 
wikipedia.org

15 dingen die je moet weten over waterstof

Waterstof is een erg licht gas, snel ontvlambaar en wordt in de mobiliteit onder drukken tot 700 bar toegepast. Net als elk ander gas is het van belang om er 
tno.nl

Markt voor groene waterstof gaat explosief groeien

De groeiende vraag naar waterstof wordt veroorzaakt door overheden, die over de hele wereld sterk inzetten op de productie van duurzame energie.
change.inc

Is waterstof veilig?

Waterstof is eerst en vooral niet giftig en vormt dus geen gevaar bij inademing. Het is echter ook kleurloos, geurloos en smaakloos wat maakt dat het niet 
waterstofnet.eu

Is waterstof gevaarlijk?

De verbranding kan fel verlopen, waterstof brandt 8x sneller dan aardgas (waterstof heet ook wel knalgas!). Het is dus een gas dat we niet 
opwegmetwaterstof.nl

Waarom gaan we niet snel over op waterstof?

Waterstof is een schone brandstof, want bij verbranding komt alleen maar water(damp) vrij, en het kan gemaakt worden uit water en (duurzame) elektriciteit.
klimaatakkoord.nl

Wat is waterstof? Dit moet je weten

Waterstof is heel explosief, dus je moet er voorzichtig mee omgaan. Het gebruik van groene waterstof. Helaas is (groene) waterstof niet de 
milieudefensie.nl

Aankoop Waterstof

Het heet waterstof omdat het (ook) ontstaat door de elektrolyse van water. Waterstof is een hoogexplosief gas en levert een van de hoogste vlamtemperaturen af.
messer.be

Onderzoek: Consument vreest ’explosiegevaar

Wel zegt 74 procent het als nadeel te zien dat waterstof hoog explosief is. Dat blijkt uit het rapport De waterstofauto en de automobilist 
automotive-online.nl