Waterstof is een gas dat bestaat uit louter waterstofmoleculen. Chemici schrijven waterstof als H2 omdat het gas uit moleculen van 2 waterstofatomen bestaat 

De 7 hardnekkige fabels over waterstof

Het is een brandbaar gas met explosiegrenzen van 4,1% tot 74,8% volume in lucht maakt dat bijna ieder mengsel met lucht brandbaar/explosief is.
noordz.nl

Is waterstof veilig?

Waterstof is eerst en vooral niet giftig en vormt dus geen gevaar bij inademing. Het is echter ook kleurloos, geurloos en smaakloos wat maakt dat het niet 
waterstofnet.eu

Diwaterstof

Het is bij normale druk en temperatuur een kleurloos, reukloos, smaakloos en uiterst brandbaar gas. Het wordt ook wel waterstofgas of eenvoudigweg waterstof 
wikipedia.org

15 dingen die je moet weten over waterstof

Waterstof is een erg licht gas, snel ontvlambaar en wordt in de mobiliteit onder drukken tot 700 bar toegepast. Net als elk ander gas is het van belang om er 
tno.nl

Is waterstof gevaarlijk?

De verbranding kan fel verlopen, waterstof brandt 8x sneller dan aardgas (waterstof heet ook wel knalgas!). Het is dus een gas dat we niet 
opwegmetwaterstof.nl

Markt voor groene waterstof gaat explosief groeien

Groene waterstof is een onmisbare schakel in een duurzaam energiesysteem. Het kan bijdragen aan het opslaan van overschotten zonne- en 
change.inc

Wat is waterstof? Dit moet je weten

Waterstof is heel explosief, dus je moet er voorzichtig mee omgaan. Het gebruik van groene waterstof. Helaas is (groene) waterstof niet de 
milieudefensie.nl

Onderzoek: Consument vreest ’explosiegevaar

Waterstof wordt door een groot deel van het algemeen publiek gezien als gevaarlijk, mede omdat je waterstof, in tegenstelling tot benzine en gas 
automotive-online.nl

Aankoop Waterstof

Het heet waterstof omdat het (ook) ontstaat door de elektrolyse van water. Waterstof is een hoogexplosief gas en levert een van de hoogste vlamtemperaturen af.
messer.be

Wat is waterstof

Waterstof is een gas dat bestaat uit louter waterstofmoleculen. Chemici schrijven waterstof als H2 omdat het gas uit moleculen van 2 waterstofatomen bestaat 
allesoverwaterstof.nl